Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2013

07:45

June 12 2013

07:44

June 11 2013

17:16
5037 11d3 500
Reposted fromclintwestwood clintwestwood viakaps kaps
07:51
Play fullscreen
Nie wiem co to ale fajne : D 

June 10 2013

07:06
0090 4f55 500
06:52
0029 8972
06:48
06:47
Play fullscreen
Nie jest takie złe jak myślałem, że będzie.
Reposted bykaps kaps
06:36
Play fullscreen
Awww, powiem jedno - Dawno mnie nie było :D

April 18 2013

09:09
Play fullscreen
45 minut BVB - i czujesz się jak w raju ;3
09:08
IKARI, dzięki za podesłanie kodu na tło : D 

April 17 2013

13:52
Play fullscreen
BVB Army !
09:14
Play fullscreen
I żal pozostał po nie pójściu na koncert T_T
Reposted bynicholasve nicholasve
09:06
Play fullscreen
Zawalę trochę z filmami, bo tak jakoś ostatnio mój świat się kręci wokół muzyki :)
09:02
Play fullscreen
Owww, dawno mnie nie było ale głupi ja nie zauważył, że przycisk logowania jest na dole :<  xD

April 08 2013

07:22
Moje kochane w surowych <3  Damian <3 Ewelina <3  Czekam na nasze spotkanie w weekend : D

April 06 2013

19:52
Play fullscreen
Dodajmy :<  Niech smutne fragmenty wejdą w kontrast z wesołymi i wytworzą magie którą jest sama piosenka :<
Reposted bycikaczussunday
18:19
9459 b072
Jak ja kocham osoby które zamiast rozmowy używają gróźb karalnych :3 Nie ma się co takich bać, wystarczy to jakoś udokumentować jak ja tutaj i jak coś się człowiekowi stanie to zawsze kara za groźby zostanie nałożona :) Pozdrawiam wielce mądrego pana K. Ziębę który w tym roku na zimę nie odleciał :3
12:13
Reposted fromkeke keke viasirsith sirsith
12:11
7539 8e01
Reposted fromopuszek opuszek viasirsith sirsith
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl